ಇಷ್ಟು ದಿನ ಭೂವೈಕುಂಠ (ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು)

ರಾಗ – ಸಾರಂಗ        ತಾಳ – ಆದಿತಾಳ

ಇಷ್ಟು ದಿನ ಭೂವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವೆನುತಿದ್ದೆ
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಪತಿ ಶ್ರೀರಂಗೇಶ || ಪ ||

ಚಿತ್ರಬೀದಿ ವಿರಾಜಿತ ಚಾರುನೂಪುರಶೋಭಿತ
ಸಪ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪೃಷ್ಟ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ || ೧ ||

ಹೇಮಕವಾಟಗಳಿಂದ ಹೇಮಸೋಪಾನಗಳಲ್ಲಿ
ಹೇಮಕಟಾಂಜನದಿಂದ ಗುಣಶೋಭಿತ ಶ್ರೀರಂಗೇಶ || ೨ ||

ಚತುರ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರಮೂರ್ತಿ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಚತುರ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರ ಶ್ರೀರಾಮ ರಂಗಶಾಯಿ || ೩ ||

ಪಂಕಜನಾಭನೆ ಏಸು ಪಾವನವೊ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ
ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತಚರಣ ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಶ್ರೀರಂಗೇಶ || ೪ ||

ಪುಣ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ದಯಾನಿಧೆ ಪನ್ನಗಶಾಯಿ ಶೋಭಿತ
ಧನ್ಯ ಚಂದ್ರಪುಷ್ಕರಣ ಉನ್ನಂತ ಶ್ರೀಹಯವದನ || ೫ ||

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s