ಕೇಶವಾದಿ ನಾಮಗಳು (ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರು)

ಕೇಶವಾದಿ ನಾಮಗಳು

ಕೇಶವಾದಿ ನಾಮಗಳು

ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ |
ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು |
ದೋಷರಾಶಿ ನಾಶಮಾಡು ಶ್ರೀಶಕೇಶವ || ಪ ||

ಶರಣು ಹೊಕ್ಕೆನಯ್ಯು ಎನ್ನ |
ಮರಣಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ |
ಚರಣಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ನಾರಾಯಣಾ || ೧ ||

ಶೋಧಿಸೆನ್ನ ಭವದ ಕಲುಷ |
ಬೋಧಿಸಯ್ಯ ಜ್ಞಾನವೆನಗೆ |
ಬಾಧಿಸುವ ಯಮನ ಬಾಧೆ ಬಿಡಿಸೋ ತಂದೆ ಮಾಧವಾ || ೨ ||

ಹಿಂದನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲಿ |
ಬಂದು ಬಂದು ನೊಂದೆ ನಾನು |
ಇಂದು ಭವದ ಬಂಧ ಬಿಡಿಸೋ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಾ || ೩ ||

ಭ್ರಷ್ಟನೆನಿಸಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ |
ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ |
ಶಿಷ್ಟರೊಡನೆ ಇಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿಡಿಸೋ ವಿಷ್ಣುವೆ || ೪ ||

ಮದನನಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ |
ವದನದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುವಂತೆ |
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಯ್ಯ ಮಧುಸೂದನ || ೫ ||

ಕವಿದುಕೊಂಡು ಇರುವ ಪಾಪ |
ಸವೆದು ಪೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ |
ಜವನ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋ ಶ್ರೀತ್ರಿವಿಕ್ರಮ || ೬ ||

ಕಾಮಜನಕ ನಿನ್ನ ನಾಮ |
ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪಾಡುವಂಥ |
ನೇಮವೆನಗೆ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಮನ || ೭ ||

ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪಾದಪೂಜೆ |
ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಎನ್ನ |
ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಸದನ ಮಾಡು ಮುದದಿ ಶ್ರೀಧರ || ೮ ||

ಹುಸಿಯನಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆವ |
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಸಿಕನೆಂದು |
ಹುಸಿಗೆ ಹಾಕದಿರೋ ಎನ್ನ ಹೃಷೀಕೇಶನೆ || ೯ ||

ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ |
ನಾಮ ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗೆ ನುಡಿಸು |
ಶ್ರೀಮಹಾನುಭಾವನಾದ ದಾಮೋದರ || ೧೦ ||

ಬಿದ್ದು ಭವದನೇಕ ಜನುಮ |
ಬದ್ಧನಾಗಿ ಕಲುಷದಿಂದ |
ಗೆದ್ದು ಪೋಪ ಬುದ್ಧಿ ತೋರು ಪದ್ಮನಾಭನೇ || ೧೨ ||

ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ನೀನು ಎನ್ನ |
ಮಂಕುಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ |
ಕಿಂಕರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೊ ಸಂಕರ್ಷಣ || ೧೩ ||

ಏಸು ಜನ್ಮ ಬಂದರೇನು |
ದಾಸನಲ್ಲವೇನು ನಾನು |
ಘಾಸಿ ಮಾಡದಿರು ಎನ್ನ ವಾಸುದೇವನೆ || ೧೪ ||

ಬುದ್ಧಿಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಎನ್ನ |
ಬದ್ಧಕಾಯ ಕುಹಕಮನವ |
ತಿದ್ದಿ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆ || ೧೫ ||

ಜನನಿ ಜನಕ ನೀನೆ ಎಂದು |
ನೆನೆವೆನಯ್ಯ ದೀನಬಂಧು |
ಎನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿಂದು ಅನಿರುದ್ಧನೆ || ೧೬ ||

ಹರುಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮ |
ಸ್ಮರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು ಕ್ಷೇಮ |
ಇರಿಸು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ || ೧೭ ||

ಸಾಧುಸಂಗ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ |
ಪಾದಭಜನೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನ |
ಭೇದ ಮಾಡಿ ನೋಡದಿರು ಹೇ ಅಧೋಕ್ಷಜ || ೧೮ ||

ಚಾರುಚರಣ ತೋರಿ ಎನಗೆ |
ಪಾರುಗಾಣಿಸಯ್ಯ ಕೊನೆಗೆ |
ಭಾರ ಹಾಕಿರುವೆ ನಿನಗೆ ನಾರಸಿಂಹನೆ || ೧೯ ||

ಸಂಚಿತಾದಿ ಪಾಪಗಳು |
ಕಿಂಚಿತಾದಿ ಪೀಡೆಗಳು |
ಮುಂಚಿತಾಗೆ ಕಳೆಯಬೇಕೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಚ್ಯುತ || ೨೦ ||

ಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ |
ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಸದಾ |
ಹೀನ ಬುದ್ಧಿ ನಿಡಿಸೋ ಮುನ್ನ ಶ್ರೀಜನಾರ್ದನ || ೨೧ ||

ಜಪತಪಾನುಷ್ಟಾನವಿಲ್ಲ |
ಕುಪಥಗಾಮಿಯಾದ ಎನ್ನ |
ಕೃಪೆಯ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಹೇ ಉಪೇಂದ್ರನೆ || ೨೨ ||

ಮೊರೆಯ ಇಡುವೆನಯ್ಯ ನಿನಗೆ |
ಶರಧಿಶಯನ ಶುಭಮತಿಯ |
ಇರಿಸೋ ಭಕ್ತರೊಳು ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀಹರೇ || ೨೩ ||

ಪುಟ್ಟಿಸಲೇ ಬೇಡ ಇನ್ನು |
ಪುಟ್ಟಿಸಿದಕೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು |
ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ || ೨೪ ||

ಸತ್ಯವಾದ ನಾಮಗಳನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವರಿಗೆ |
ಅರ್ಥಿಯಿಂದ ಸಲಹುತಿರುವ ಕರ್ತೃಕೇಶವ || ೨೫ ||

ಮರೆಯದಲೆ ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಬರೆದು ಓದಿ ಪೇಳ್ದವರಿಗೆ |
ಕರೆದು ಮುಕ್ತಿಕೊಡುವ ನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವ || ೨೬ ||

ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿ

ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s