ಮಂಗಳಾಚರಣೆ

ಸರ್ವ ವಿಘ್ನ ಪ್ರಶಮನಂ
ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಕರಂ ಪರಮ್ |
ಸರ್ವ ಜೀವ ಪ್ರಣೇತಾರಂ
ವಂದೇ ವಿಜಯದಂ ಹರಿಮ್ ||

ಸತತ ಗಣನಾಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ನೀವಕಾರ್ಯದಲಿ |
ಮತಿಪ್ರೇರಿಸುವಳು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಮು- |
ಕುತಿ ಪಥಕೆ ಮನವೀವ ಮಹಾರುದ್ರ ದೇವರು ಹರಿಭ- |
ಕುತಿ ದಾಯಕಳು ಭಾರತಿದೇವಿ ಯು- |
ಕುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವನಜ ಸಂಭವ ನರಸಿ |
ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ನಡೆಸಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಮತಿಯಿತ್ತು |
ಗತಿ ಪಾಲಿಸುವ ನಮ್ಮ |
ಪವಮಾನನು ||
ಚಿತ್ತದಲಿ ಆನಂದ ಸುಖವನೀವಳು ರಮಾ |
ಭಕುತ ಜನರೊಡೆಯ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನು |
ಸತತ ಇವರೊಳು ನಿಂತೀ-
ಕೃತಿಯ ನಡೆಸುವನು ||

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s